Fantasieë / Fantasies.

Ek het dikwels gewonder oor fantasieë. Is fantasieë werklike begeertes of is dit net ontvlugting vanuit die realiteit?
Ek het met my boek Ilse 28 vrouens gevra oor hul siening van ‘n verhouding of huwelik tussen ‘n ouer vrou en ‘n jonger man. 24 Het dit ten sterkste afgekeeur. Ek verwys na hul antwoord. Ek het die indruk gekry hulle vind dit totaal en al onaanvaarbaar. Tog het my boek Ilse, redelik goed gedoen. Ek wonder nou of dit nuuskierigheid is en of dit dalk ‘n gekoesterde fantasie is. Wie sal weet? My soorgelyke verhale, Paula en Pauline vind geluk, vaar ook baie goed.

I have often wondered about fantasies . Is fantasies real desires or is it just an escape from reality? I asked before writing my book Ilse, 28 women about their view of a relationship or marriage between an older woman and a younger man . 24 Expressed a strong no. I refer to their answer. I got the impression they find it totally unacceptable. But my book Ilse , did quite well. I wonder now if it was curiosity and whether it might be a cherished fantasy. Who knows? My similar stories , Paula and Pauline found happiness, performed well .

[fbcommentssync]

Posted in Skryf / Writing and tagged , , , .

Johan Crous